Friday, September 7, 2012

candidatul Obama si homosexualii

În discursul de acceptare a nominalizării candidatul Obama a menţionat o dată homosexualii şi a făcut pe lângă această menţiune două alte referiri la homosexuali.
Menţionarea homosexualilor:
"Nu credem că guvernul poate rezolva toate problemele. Dar nici nu credem că guvernul este sursa tuturor problemelor noastre, la fel cum nu sunt nici asistaţii social, nici corporaţiile, nici sindicatele, nici imigranţii, nici gay-ii, nici vreun alt grup pe care suntem inclinaţi să-l învinovăţim pentru propriile noastre probleme."
În altă parte a discursului candidatul Obama a ţinut să amintească că administraţia sa a pus capăt politicii de discriminare împotriva gay-ilor asumaţi din armata americană.
În fine candidatul Obama a amintit că politicienii nu trebuie lăsaţi să îţi dicteze cu cine te poţi căsători. Deşi nu s-a pronunţat clar în discurs pentru acceptarea căsătoriei între persoane de acelaşi sex, asta a vrut să spună:
"Dacă renunţi la ideea că votul tău contează... politicienii din Washington vor decide cu cine te poţi căsători", aluzie clară la opoziţia fermă a candidatului republican faţă de căsătoriile între persoane de acelaşi sex, sprijinite de candidatul Obama. Şi o cerere ca gay-ii să voteze pentru Obama.
Întregul discurs.
Ah, Barrack cel cu instrumentul mare şi tare, I love you.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.